Enterprise
Information
Tool

ORGANISATIONSHANTERING

Enterprise Information Tool stödjer fullständig översikt över organisationens enheter, befattningar, personer och ägarskap. Organisationsdata kan synkroniseras automatiskt från externa datakällor eller underhållas manuellt.

NYCKELUTMANINGAR SOM ENTERPRISE INFORMATION TOOL LÖSER

Det finns ett antal utmaningar en organisation står inför för att skapa effektiva processer för organisationsuppdateringar. Enterprise Information Tool är utformad för att stödja sådana utmaningar, till exempel:

Att vara uppdaterad med, och hantera, enhets-, befattnings-, personal- och ägarskapsförändringar.

Att stöjda organisationen med en uppdaterad och aktuell organisationsvy för att kunna publicera och distribuera kontroller och e-utbildningar korrekt, samt definiera och hantera verksamhetsprocesser och arbetsflöden korrekt.

Med mera...

ENTERPRISE INFORMATION TOOL - NYCKELFUNKTIONALITET

Hantera enheter, befattningar och personer.

Hantera chefsstrukturer.

Hantera ägarskap av policys, tjänster, system, information, lokaler, fysiska resurser, med mera.

Automatisk synkronisering av organisationsdata från andra system.

Automatisk bevakning och notifiering om organisationsförändringar.

Hantera både intern och extern organisation (till exempel leverantörer och partners) för en komplett översikt av beroenden.

Integrerat med funktioner för 'Styrning, policy- och kontrollhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Avtals- och sourcinghantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Dokumenthantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Efterlevnadsbevakning och rapportering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Internkontroll och revisionshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Riskhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Händelse, incident- och problemhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Whistle blowing' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Verksamhetsprocess- och arbetsflödeshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Resurs- och tillgångshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrated with e-learning management features of Enterprise Information Tool.

Med mera...

MER INFORMATION OCH DEMONSTRATION

Enterprise Information Tool har kunder från 50 anställda med verksamhet på ett ställe till kunder med tiotusentals anställda utspridda i över 20 länder. För frågor, mer information eller för att boka en demonstration av Enterprise Information Tool, mejla gärna vårt säljteam via sales@acreagroup.com.