Enterprise
Information
Tool

VERKSAMHETSPROCESS- OCH ARBETSFLÖDESHANTERING

Enterprise Information Tool stöjder definition och genomförande av alla typer av processer och arbetsflöden i hela organisationen, integrerat med efterlevnadsrapportering av kontroller och riskhanteringsprocesser.

NYCKELUTMANINGAR SOM ENTERPRISE INFORMATION TOOL LÖSER

Det finns ett antal utmaningar en organisation står inför för att skapa effektiva verksamhetsprocesser och arbetsflöden. Enterprise Information Tool är utformad för att stödja sådana utmaningar, till exempel:

Att konfigurera och hantera kontinuitetsplanerelaterade verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Att vara uppdaterad med och hantera organisations- och personalförändringar.

Att hantera verksamhetsregler för automatisk initiering, bevakning och larmning av verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Med mera...

ENTERPRISE INFORMATION TOOL - NYCKELFUNKTIONALITET

Konfigurera och hantera verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Bli uppdaterad med och hantera organisations- och personalförändringar.

Hantera verksamhetsregler för automatisk initiering, bevakning och larmning av verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Hantera riskindikatorer per land, enhet, befattning, person, tjänst, process, system, information, med mera.

Behörighetsstyrda översikter och detaljer, per land, enhet, verksamhetsroll, person, tjänst, process, system, information, med mera.

Integrerat med funktioner för 'Styrning, policy- och kontrollhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Avtals- och sourcinghantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Dokumenthantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Efterlevnadsbevakning och rapportering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Internkontroll och revisionshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Riskhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Händelse, incident- och problemhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Whistle blowing' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Organisationshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Resurs- och tillgångshantering' i Enterprise Information Tool.

Med mera...

MER INFORMATION OCH DEMONSTRATION

Enterprise Information Tool har kunder från 50 anställda med verksamhet på ett ställe till kunder med tiotusentals anställda utspridda i över 20 länder. För frågor, mer information eller för att boka en demonstration av Enterprise Information Tool, mejla gärna vårt säljteam via sales@acreagroup.com.