Enterprise
Information
Tool

HÄNDELSE-, INCIDENT- OCH PROBLEMHANTERING

Enterprise Information Tool stödjer rapportering, hantering, lösning och uppföljning av alla typer av händelser, incidenter och problem i hela organisationen.

NYCKELUTMANINGAR SOM ENTERPRISE INFORMATION TOOL LÖSER

Det finns ett antal utmaningar en organisation står inför för att skapa effektiva processer för händelse-, incident- och problemhantering. Enterprise Information Tool är utformad för att stödja sådana utmaningar, till exempel:

Att underhålla och uppdatera processer och arbetsflöden för händelse-, incident- och problemhantering.

Att vara uppdaterad med och hantera organisations- och personalförändringar.

Att hantera säker åtkomst till händelse-, incident- och problemdata.

Att få översikter och detaljer för uppföljning av rapporterade händelser, incidenter och problem.

Att integrera med riskhanterings- och efterlevnadsprocesser.

Med mera…

ENTERPRISE INFORMATION TOOL - NYCKELFUNKTIONALITET

Ställ in vilken information som ska rapporteras för olika typer av händelser och av olika användarkategorier. Integrera med andra system genom konfiguration för att hämta in händelse-, incident- och problemdata.

Hantera riskindikatorer per land, enhet, befattning, person, tjänst, process, system, information, med mera.

Konfigurera och hantera händelse-, incident- och problemrelaterade verksamhetsprocesser och arbetsflöden.

Hantera verksamhetsregler för automatisk initiering, bevakning och larmning av händelse-, incident- och problemprocesser och arbetsflöden.

Behörighetsstyrda översikter och detaljer, per land, enhet, verksamhetsroll, person, tjänst, process, system, information, med mera.

Integrerat med funktioner för 'Styrning, policy- och kontrollhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Avtals- och sourcinghantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Dokumenthantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Efterlevnadsbevakning och rapportering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Internkontroll och revisionshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Riskhantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Whistle blowing' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Verksamhetsprocess- och arbetsflödeshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Organisationshantering' i Enterprise Information Tool.

Integrerat med funktioner för 'Resurs- och tillgångshantering' i Enterprise Information Tool.

Med mera...

MER INFORMATION OCH DEMONSTRATION

Enterprise Information Tool har kunder från 50 anställda med verksamhet på ett ställe till kunder med tiotusentals anställda utspridda i över 20 länder. För frågor, mer information eller för att boka en demonstration av Enterprise Information Tool, mejla gärna vårt säljteam via sales@acreagroup.com.