Drivkrafter för GRC

EXECUTIVE SUMMARY

Enterprise Information Tool driver på operationell excellens i alla typer av organisationer. Säkerställd medvetenhet, fullständig och omedelbar överblick och kontroll över hela organisationens efterlevnad och risker levererar omedelbar affärsnytta.

VARFÖR DIN ORGANISATION BEHÖVER ETT SYSTEMSTÖD FÖR EFFEKTIV STYRNING, EFTERLEVNADS- OCH RISKHANTERING

Ökade krav från myndigheter, kunder, partners och konkurrenter belyser det uppenbara och omedelbara behovet av bättre kontroll i de flesta organisationer. Ovanpå detta kommer den viktiga frågan om effektivitet. Den tidsåtgång och kostnad som krävs för att hålla redan en grundläggande nivå av intern och extern kontroll är en tung och ofta överväldigande börda för många organisationer idag.

Förmågan att skapa effektiva processer för styrning, risk och efterlevnad i hela verksamheten blir mer och mer avgörande för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och framgång.

GÖR DET PÅ DITT SÄTT - MED ENTERPRISE INFORMATION TOOL

Tänk dig en situation där:

(1) hela din organisation är uppdaterad och tillgänglig,

(2) alla blir automatiskt uppdaterade när de påbörjar sin anställning, får en ny roll i verksamheten eller ett nytt uppdrag startar,

(3) chefer och områdesspecialister fullt ut kan styra inom deras respektive ansvarsområden,

(4) tråkiga och tidsödande arbetsuppgifter för att larma, notifiera och påminna är helt automatiserade,

(5) översikter och detaljuppföljning av risker och efterlevnad endast är en fråga om tilldelade behörigheter,

(6) alla investeringar i erfarenhet, kunskap och informationsuppbyggnad återanvänds till 100% när personer byter arbete.

Effektiviseringen i styrning och reduceringen av risker och kostnader är påtagliga. Nu pratar vi operationell excellens. Men trots att affärsfördelarna och ROI är omedelbar finns det ett problem; det finns inte ett enda konto i redovisningen där du samlat kan hitta resultatet av denna affärsnytta. Ändå är den positiva effekten och nyttan av en alltid medveten och uppdaterad organisation självklar. Detta är vad Enterprise Information Tool möjliggör för organisationer oavsett storlek, geografi eller bransch.

Enterprise Information Tool är en webbaserad standardprodukt (COTS) som automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter, ökar effektiviteten och säkerställer att kontroller och relaterad information når målgrupperna även när organisationen förändras (vilket händer dagligen i större organisationer).

Alla typer av kontroller relaterade till alla perspektiv av styrning, risk och efterlevnad kan hanteras av Enterprise Information Tool, till exempel lagstiftning, styrelseinstruktioner, företagets koder, etiska regler, ekonomiska kontroller, avtal, riskområden, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljö, kvalitet, med mera.

HÖGKLASSIGA KUNDREFERENSER

Enterprise Information Tool har bevisat sin förmåga i utmanande verksamheter. Framgångsrika organisationer har valt Enterprise Information Tool inte bara för delar, utan för hela organisationen. Enterprise Information Tool stödjer verkligen hela verksamheten och verksamhetsnyttan blir större ju mer systemet används.

VERKSAMHETSNYTTOR OCH ROI

Enterprise Information Tool förstärker omedelbart styrningen genom automatisering, övervakning, överblick och detaljerad uppföljning av information från ett antal perspektiv, vilket ger intressenter som styrelse, VD, CIO, CFO, linjechefer, risk- och complianceansvariga med flera, relevant information kring efterlevnadsstatus och risker vid behov. Enterprise Information Tool möjliggör en harmonisering av efterlevnadsprogram över hela organisationen vilket skapar en solid grund för effektiva affärsprocesser. Besparingspotentialen är omfattande genom förbättringarna i styrning och kontroll.

För mer information se gärna menyn 'Verksamhetsnyttor och ROI'.

MER INFORMATION OCH DEMONSTRATION

Enterprise Information Tool har kunder från 50 anställda med verksamhet på ett ställe till kunder med tiotusentals anställda utspridda i över 20 länder. För frågor, mer information eller för att boka en demonstration av Enterprise Information Tool, mejla gärna vårt säljteam via sales@acreagroup.com.