Om Acrea

VD HAR ORDET

alt Alla organisationer idag måste möta utmaningen av förändring och samtidigt upprätthålla intern effektivitet. Interna policies, lagkrav, tekniska innovationer och konkurrens från omvärlden sätter mer än någonsin fokus på organisationers förmåga till effektiv styrning, hantering av risker och efterlevnad av olika typer av regler.

Dagens komplexa affärsstrukturer och beroenden utmanar alla organisationer till det yttersta. Utmaningarna är många, effektiva lösningar få. Under vår utveckling av Enterprise Information Tool har vi haft förmånen att arbeta nära ett antal ledande företag och fått djup förståelse kring hur man kan skapa ett system som organisationer oavsett storlek och bransch kan använda till stor nytta. Arbetet har sporrat oss och stärkt oss i vår övertygelse att ett kraftfullt och lättanvänt system för Styrning, Risk och Efterlevnad är fundamentalt för att hantera komplexiteten även för de mindre företagens utmaningar.

Oavsett om du verkar i en mindre organisation med verksamheten knuten till en plats, en världsomfattande koncern, privat eller offentlig sektor; tveka inte att kontakta oss. Jag tror du kommer att bli överraskad av vilka nyttor Enterprise Information Tool kan tillföra er organisation.

Med vänliga hälsningar, Roger Forsman